Odbor centrálního nákupu

 

Vedoucí odboru Ing. Miloš Pochobradský
Telefon 956 999 235
E-mail milos.pochobradsky@lesycr.cz

 

Náplň činnosti:

 • zajišťuje jednotný systém centrálního nákupu v LČR
 • zabezpečuje stanovení koncepce, systému a metodik centrálního nakupování
 • zabezpečuje správu a aktualizaci metodik s důrazem na jejich legislativní, informační a procesní jednotnost a soulad, metodické řízení procesu nakupování
 • zajišťuje centrální správu klíčových jednotných datových struktur v systému nákupu LČR (např. číselník nakupovaných položek, číselník dodavatelů apod.)
 • zajišťuje controlling v oblasti nakupování
 • realizuje a v daných případech spolupracuje v procesu nakupování s ostatními OJ, pověřenými výkonem nákupu ve všech kategoriích
 • realizuje výběr dodavatelů u vybraných nakupovaných položek
 • vede evidenci a správu smluv
 • optimalizuje nastavení systému zadávání veřejných zakázek v LČR
 • zajišťuje soulad procesů v oblasti zadávání veřejných zakázek  s platnými právními předpisy a interními předpisy podniku
 • realizuje zadávací řízení pro pokrytí vybraných nákupních potřeb podniku