Odbor daní a účetnictví

 

Vedoucí odboru Ing. Jaroslav Peštuka
Telefon 956 999 291
E-mail zc.rcysel@akutsep.valsoraj

 

Podřízené oddělení:

Náplň činnosti:

  • zabezpečuje správnost, průkaznost, úplnost, srozumitelnost, přehlednost, trvalost a včasnost účetnictví u všech OJ LČR,
  • zabezpečuje sestavování požadovaných účetních a statistických výkazů a odpovídá za jejich správné a včasné předání určeným orgánům,
  • inventarizuje majetek a účty,
  • spolupracuje na evidenčním zabezpečení majetku, na vymáhání pohledávek LČR a uplatněných náhrad za škody a vypořádání inventarizačních rozdílů,
  • zabezpečuje správu daní, daňové poradenství, spolupracuje na plnění daňových, odvodových a jiných povinností vůči státnímu rozpočtu,
  • spolupracuje na kalkulacích, rozborech a hodnocení hospodářské situace LČR a návrzích preventivních nebo následných opatření,
  • zabezpečuje vedení a zpracování účetnictví a účetního výkaznictví vnitropodnikových účetních jednotek 91, 95 a 99.
  • zabezpečuje administraci dotačních projektů, osobní účty FKSP, platební styk, párování plateb