Odbor hospodářské úpravy lesů a lesnické inspekce

 

Vedoucí odboru Ing. Přemek Štipl, Ph.D.
Telefon 956 999 411
E-mail premek.stipl@lesycr.cz