Odbor hospodářské úpravy lesů

 

Vedoucí odboru Ing. Přemek Štipl, Ph.D.
Telefon 956 999 411
E-mail zc.rcysel@lpits.kemerp