Odbor informačních a komunikačních technologií

 

Vedoucí odboru Bc. Michal Havlíček
Telefon 956 999 321
E-mail zc.rcysel@kecilvah.lahcim

Podřízené oddělení:

 

Náplň činnosti:

  • navrhuje koncepční řešení dalšího rozvoje informačních systémů na jednotlivých organizačních jednotkách a Ř LČR,
  • zajišťuje zavádění a provozování informačních systémů LČR
  • zabezpečuje potřebné vybavení organizačních jednotek a Ř LČR výpočetní technikou, včetně programového vybavení a uživatelských školení,
  • zabezpečuje provoz počítačové sítě a ostatních prostředků výpočetní techniky na Ř LČR,
  • organizuje poradenskou, konzultační a školicí činnost pro uživatele výpočetní techniky u LČR,
  • zajišťuje potřebné uživatelské programy pro řídicí, operativní, výkaznickou a rozborovou činnost,
  • metodicky řídí na organizačních jednotkách LČR referenty informatiky,
  • zabezpečuje potřebné vybavení organizačních jednotek a Ř LČR mobilními telefony, zabezpečuje jejich provoz,
  • odpovídá za dosažitelnost informací o podniku pro každého zaměstnance prostřednictvím e-mailového klienta, intranetové sítě,
  • koordinuje výstupy informačního systému podniku pro použití uvnitř i vně podniku.