Odbor interního auditu

 

Vedoucí odboru Ing. Pavel Indra
Telefon 956 99 9211
E-mail pavel.indra@lesycr.cz

Podřízené oddělení:

  • Oddělení lesnické inspekce
  • Oddělení provozní kontroly
  • Oddělení kontrolingu a vnitřního auditu
  • Oddělení bezpečnosti práce a požární ochrany