Odbor kontrolingu a plánování

 

Vedoucí odboru Ing. Petr Socha
Telefon 956 999 258
E-mail zc.rcysel@ahcos.rtep

 

Náplň činnosti:

  • sleduje finanční hospodaření podniku, vyhodnocuje a definuje odchylky od plánu, navrhuje opatření ke zlepšení stavu,
  • zpracovává kompletní reporting společnosti (reporty pro potřeby společnosti a zakladatele, měsíční, čtvrtletní a roční periodicita),
  • zpracovává kompletní plánovací proces (ročně),
  • zpracovává ekonomické analýzy pro interní i externí použití,
  • připravuje ekonomické podklady pro výběrová řízení, strategická rozhodování, investiční záměry a další aktivity dle požadavků,
  • zpracovává podklady pro výroční zprávy a hodnotící zprávy, přehledy o vývoji cen, popř. dalších ukazatelů dle požadavků,
  • provádí hodnocení ekonomiky jednotlivých OJ, popř. dalších oblastí dle požadavků,
  • zajišťuje metodickou a kontrolní činnost LS, LZ, SZ, ST, KŘ a Ř LČR v oblasti plánování a rozpočtování a vypracovává k tomuto účelu závazné metodické pokyny.