Odbor marketingu a komunikace

 

Vedoucí odboru Bc. Přemysl Šrámek
Telefon  956 999 265
E-mail zc.rcysel@kemars.lsymerp

 

Náplň činnosti:

 • vytváří, aktualizuje a řídí marketingovou a komunikační strategii podniku s cílem podporovat prodej dříví i ostatních obchodních komodit, budovat reputaci podniku a dobré vztahy s relevantními cílovými skupinami,
 • řídí budování značky a corporate identity podniku včetně správy odpovídajícího manuálu,
 • řídí a zajišťuje marketingový průzkum a analýzu trhu, relevantních cílových skupin a image podniku v ČR a podle potřeby i v zahraničí jako vstupní a hodnotící informace pro potřeby celkové strategie podniku, marketingové a obchodní strategie,
 • řídí a koordinuje realizaci marketingových a komunikačních plánů, tj.:
  • výběr a činnost PR a reklamních agentur, s nimiž podnik spolupracuje,
  • reklamní i PR aktivity a nákup médií pro jejich realizaci
  • propagaci podniku, výstavnictví a sponzoring,
  • projekty budující vztahy s významnými cílovými skupinami (např. širší veřejností a mládeží, organizacemi ochrany přírody, občanskými sdruženími, orgány státní správy a samosprávy atd.
  • komunikační nástroje, projekty a publikační činnost (např. internetovou prezentaci, informační centra, projekty v oblasti rekreační funkce lesa, tiskoviny, audiovizuální materiály apod.)
 • ve spolupráci s vedením LČR vytváří strategii firemní filantropie a řídí její realizaci,
 • v koordinaci s odbornými úseky řídí odpovídající projekty a nástroje interní komunikace (např. intranet, časopis pro zaměstnance apod.),
 • spravuje webovou prezentaci podniku a dohlíží na aktuálnost informací prezentovaných na internetu,
 • zajišťuje lesní pedagogiku jako osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti lesnictví ve školách a vzdělávacích centrech.