Odbor stavebních investic a údržby

 

Vedoucí odboru Daniel Kocour
Telefon 956 999 239
E-mail daniel.kocour@lesycr.cz

 

Náplň činnosti:

Oddělení plánování a kontroly stavebních zakázek
 • účast na školeních související s přípravou, zadávání a vlastní realizací veřejných zakázek (jednotlivých akcí) – stavební zákon a související prováděcí vyhlášky
 • příprava veškerých vnitropodnikových předpisů, pracovních postupů, vzorových dokumentů – zajištění souladu s platnou legislativou při přípravě, zadávání a vlastní realizaci veřejných zakázek
  (stavební zákon a související prováděcí vyhlášky),
 • metodické řízení a školení pracovníků LČR, kteří zajišťují přípravu a vlastní realizaci veřejných zakázek (jednotlivých akcí), tj. zpracování projektové dokumentace a vlastní realizace stavebních prací,
 • prostřednictvím programu Jasanora – modul plánování kompletní kontrola a schvalování všech plánovaných akcí,
 • technická podpora pracovníků OJ LČR při obsluze aplikace Jasanora – modul plánování,
 • vývoj a údržba softwarové aplikace Jasanora – modul „plánování“,
 • příprava podkladů pro ostatní odbory ředitelství LČR, Ústřední inventarizační a škodní komisi, Ministerstvo zemědělství – statistika investic, evidence budov, Centrální evidence lesní dopravní sítě,
 • účast v komisích jiných odborů ředitelství LČR – schvalování projektů EU pro získání dotací,
 • kontrolní činnost při realizaci stavebních prací na OJ včetně kontrolní činnosti veškeré související legislativy.
Oddělení zadávání stavebních zakázek
 • účast na školeních související s přípravou, zadávání a realizací veřejných zakázek (zákon o veřejných zakázkách a související prováděcí vyhlášky),
 • příprava veškerých vnitropodnikových předpisů, pracovních postupů, vzorových dokumentů – zajištění souladu s platnou legislativou při přípravě, zadávání a realizaci veřejných zakázek (zákon o veřejných zakázkách a související prováděcí vyhlášky)
 • metodické řízení a školení pracovníků LČR, kteří zajišťují přípravu a administraci veřejných zakázek a jejich realizaci
 • kontrola a částečná administrace všech stavebních veřejných zakázek
 • účast v hodnotících komisích u všech veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou od 1 mil. Kč bez DPH,
 • vývoj a údržba softwarové aplikace Jasanora – modul evidence veřejných zakázek ve spolupráci s Odborem centrálního nákupu
 • technická podpora pracovníků OJ LČR při obsluze aplikace Jasanora – modul evidence veřejných zakázek