Odbor stavebních investic a údržby

 

Vedoucí odboru Daniel Kocour
Telefon 956 999 239
E-mail daniel.kocour@lesycr.cz

 

Náplň činnosti:

 • zabezpečuje přípravu veškerých vnitropodnikových předpisů, pracovních postupů, vzorových dokumentů
  – zajištění souladu s platnou legislativou při přípravě a vlastní realizaci stavebních veřejných zakázek (stavební zákon a související prováděcí vyhlášky),
 • zabezpečuje vzdělávání (školení) pracovníků LČR, kteří zajišťují přípravu a vlastní realizaci stavebních veřejných zakázek,
 • zabezpečuje prostřednictvím aplikace Jasanora (modul plánování stavebních akcí) kompletní kontrolu a schvalování všech plánovaných staveb, akcí a sdružených akcí,
 • ve spolupráci s OJ zabezpečuje souhrnné návrhy ročních plánů a výhledů veškerých stavebních investic a neinvestic a předkládá je ke schválení ÚEŘ,
 • zabezpečuje technickou podporu pracovníků LČR při obsluze aplikace Jasanora – modul plánování stavebních akcí,
 • zabezpečuje vývoj a údržbu softwarové aplikace Jasanora – modul plánování stavebních akcí,
 • zabezpečuje metodickou činnost na OJ při přípravě a realizaci stavebních veřejných zakázek,
 • zabezpečuje veškerou kontrolní činnost na OJ (stavební práce a služby s nimi související),
 • zabezpečuje podklady pro ústřední inventarizační a škodní komisi na Ř LČR (návrhy na vyřazení nerealizovaných staveb atd.)
 • zabezpečuje metodickou podporu Centrální evidence lesní dopravní sítě a Evidence budov LČR.