Oddělení veřejných zakázek

 

Vedoucí oddělení Ing. Mgr. Alena Jungová
Telefon 956 999 204
E-mail zc.rcysel@avognuj.anela

 

Náplň činnosti:

  • zajišťuje zadávací řízení na veřejné zakázky na dodávky a služby, vyjma stavebních zakázek – zpracovává dokumentaci veřejných zakázek, včetně smluvní dokumentace,
  • zajišťuje zveřejňování zakázek ve veřejném věstníku,
  • administruje průběh výběrových řízení, námitky uchazečů,
  • připravuje dokumentaci pro komunikaci s ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) – navrhuje členy hodnotících komisí veřejných zakázek,
  • vede aktuální stav a evidenci veřejných zakázek pro poradu vedení,
  • metodicky řídí jednotlivé OJ v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby,
  • optimalizuje nastavení systému zadávání veřejných zakázek v LČR,
  • spolupracuje s externími firmami, které provádějí pro LČR činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek na dodávky a služby,
  • odpovídá za řádné vedení a archivování dokumentace související s veřejnými zakázkami na dodávky a služby.