Oddělení hospodářské správy

 

Vedoucí oddělení Petr Štefec
Telefon 956 999 227
E-mail zc.rcysel@cefets.rtep

 

Náplň činnosti:

  • zabezpečuje správu a údržbu objektu sídla podniku, správu bytových i nebytových prostor a údržbu přilehlých pozemků, a to přímo nebo prostřednictvím externích dodavatelů,
  • zabezpečuje službu ostrahy včetně recepce a stravování v sídle podniku,
  • zabezpečuje výstrojní sklad, objednávky a výdej zaměstnancům,
  • zabezpečuje provoz služebních osobních vozidel a kontrolu hospodárnosti jejich používání,
  • zabezpečuje odpadové hospodářství
  • dále zabezpečuje vnitřní chod a technické zajištění Ř LČR.
Činnosti v oblasti spisové a archivní služby:
  • zabezpečuje oblast archivace a skartace dokumentů a vedení archivu LČR podle Spisového a skartačního řádu LČR,
  • zabezpečuje a řídí činnost technické knihovny v plném rozsahu,
  • koncepčně a metodicky řídí i kontroluje celou spisovou a archivní službu a psaní Lesnických pamětních knih v rámci LČR,
  • zabezpečuje provoz poštovních služeb, došlé a odeslané pošty, její evidenci a přerozdělování došlé pošty na jednotlivé vnitřní útvary.