Oddělení personální

Vedoucí oddělení Mgr. Věra Sakslová, MBA
Telefon 956 999 273
E-mail zc.rcysel@avolskas.arev