Oddělení provozních dodávek a služeb

 

Vedoucí oddělení Miroslav Kozár
Telefon 956 999 286
E-mail zc.rcysel@razok.valsorim

Náplň činnosti oddělení:

  • zajišťuje jednotný centrální systém nákupu LČR,
  • stanovuje metodiku plánování a schvalování nákupů všech provozních dodávek a služeb (mimo stavební investice, strojní investice a lesnické činnosti),
  • metodicky řídí, koordinuje a zabezpečuje celý proces plánování řádných i mimořádných nákupů,
  • zajišťuje centrální správu jednotných datových struktur v systému nákupu LČR a garanci svěřených aplikací,
  • zajišťuje soulad procesů nákupu s platnými právními předpisy a interními předpisy LČR z pohledu zadávání veřejných zakázek,
  • zajišťuje podklady pro zadávací řízení u centrálně soutěžených komodit,
  • metodicky řídí nákupy mezi OJ LČR a centrálními dodavateli,
  • vede agendy centrálně nakupovaných komodit a zabezpečuje plnění smluvních podmínek,
  • zpracovává reporty a statistiky plnění, vč. zpětné kontroly plnění VZ,
  • stanovuje koncepci vybavování zaměstnanců stejnokrojem a lesnickým pracovním oděvem, metodicky řídí výstrojní sklad LČR.