Podatelna

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů Lesy České republiky, s.p. (dále LČR)

(dle § 2 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby)

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě (např. osobně, držitelem poštovní licence, kurýrem), která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

Lesy České republiky s. p.
Přemyslova 1106/19
Hradec Králové
500 08
Tel:  956 999 111

Úřední hodiny podatelny

po 7:00 – 15:30
út 7:00 – 15:30
st 7:00 – 15:30
čt 7:00 – 15:30
7:00 – 15:30

Adresa elektronické pošty

Dokumenty lze doručit též na adresy jednotlivých organizačních jednotek LČR, viz kontakty.

LČR nepřijímají dokumenty zaslané prostřednictvím externího úložiště (uschovna.cz, uloz.to, leteckaposta.cz, atd.). Pro doručení dokumentů větších jak 20 MB využijte buď jejich předání na přenosných technických nosičích dat, popř. kontaktujte konkrétní organizační jednotku LČR, a domluvte se na způsobu předání.

LČR potvrzují, že byla e-mailová zpráva doručena elektronické podatelně zasláním zprávy na elektronickou adresu, ze které byla e-mailová zpráva doručena.

Identifikátor datové schránky

e8jcfsn

(maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 100 MB)

Akceptované formáty pro elektronické podání

  • pdf, PDF/A, xml, fo/zfo, html/htm, odt, ods, odp, txt, rtf, doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, isdoc/isdocx
  • mpeg1/mpeg2, wav, mp2/mp3 – nejsou přijímány prostřednictvím e-mailové ani datové zprávy

Přehled přenosných technických nosičů dat

  • CD, DVD, USB flash disk

Nakládání s dokumenty vykazujícími vady

Je-li doručený dokument v analogové podobě neúplný nebo nečitelný, pak LČR, lze-li z dokumentu určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit nebo nelze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, LČR dokument dále nezpracovávají a je považován za nedoručený.

Je-li doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód*, není v přijímaném datovém formátu nebo není uložen na přijímaném přenosném technickém nosiči dat, LČR postupují obdobně dle výše uvedeného odstavce.

*Chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích.