Podatelna

 

Adresa

Osobní nebo poštovní doručení elektronických dokumentů na technických nosičích:

Lesy České republiky s. p.
Přemyslova 1106/19
Hradec Králové
500 08
Tel:  956 999 111
Fax: 495 262 391

Elektronická adresa

Pro příjem elektronické pošty slouží e-mailová adresa podatelny: podatelna@lesycr.cz. Elektronické podání je možné doručit také prostřednictvím ISDS (datová schránka) na adresu Lesy České republiky s. p.: e8jcfsn.

Úřední hodiny podatelny

po 7:00 – 15:30
út 7:00 – 15:30
st 7:00 – 15:30
čt 7:00 – 15:30
7:00 – 15:30

Technické informace

Maximální přípustná velikost jedné zprávy s elektronickým podáním zaslané na e-mailovou adresu je 25 MB. Elektronické dokumenty zaslané v příloze e-mailu nebo doručené na technických nosičích, jsou přijímány v následujících formátech: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, RTF, ODT, ODS, ZFO, PNG, JPG, GIF a TIFF; případně dalších běžně používaných formátů datových zpráv. V případě potřeby je možno se domluvit i na dalších.

  • Jako technický nosič elektronického podání při osobním nebo poštovním doručení jsou nepřepisovatelná CD a DVD média.
  • Datové zprávy, u kterých bude zjištěn škodlivý kód nebudou podatelnou přijaty, budou považovány za chybu podání a nebudou dále zpracovávány.
  • V případě doručení neúplného nebo nečitelného dokumentu, nebo dokumentu na nepřijímaném nosiči, či v nepřijímaném formátu, bude takový dokument považován za chybu podání a nebude dále zpracováván.