Odbor investic a provozních dodávek

 

Vedoucí odboru Ing. Lukáš Kruml
Telefon 956 999 574
E-mail zc.rcysel@lmurk.sakul

 

Podřízená oddělení:

 
Náplň činnosti odboru:

  • Zajišťuje sběr investičních a neinvestičních požadavků LČR
  • Zajišťuje schvalování požadavků v aplikaci JASANORA, včetně dohledu nad pravidelnou aktualizací a plněním
  • Metodicky vede OJ při přípravě a realizaci stavebních investic
  • Provádí namátkové kontroly realizovaných staveb – interní i externí
  • Zajišťuje metodickou podporu aplikací Centrální evidence lesní dopravní sítě a Evidence budov LČR
  • Zajišťuje metodickou činnost v souvislosti s investicemi a neinvesticemi LČR