Odbor personální a ekonomiky práce

 

Vedoucí odboru Mgr. Šárka Matějíčková
Telefon 956 999 350
E-mail zc.rcysel@avokcijetam.akras

 

Podřízená oddělení:

Náplň činnosti:

 • vytváří strategii personálního řízení a uskutečňuje ji
 • spravuje organizační strukturu podniku; řídí a realizuje schválené organizační změny
 • zajišťuje plánování mzdových a osobních nákladů
 • organizuje popř. zajišťuje výběr, nábor a rozmisťování zaměstnanců
 • zajišťuje pracovně právní náležitosti vzniku, změn a skončení pracovního poměru mimo lesní závody, kde zajišťuje metodické vedení,
 • zajišťuje mzdové náležitosti zaměstnanců Ř LČR, OŘ, LS, SZ, ZLT a jmenovaných pozic na LZ; metodicky řídí mzdové účetní LZ
 • zabezpečuje agendu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • organizuje a vede kolektivní vyjednávání za zaměstnavatele, stanovuje postupy plnění nároků zaměstnanců
 • řídí a organizuje systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • řídí a zajišťuje činnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (systém a metodické řízení, analýza rizik, metodika a realizace prověrek, kontrola plnění nápravných opatření a dodržování BOZP a PO, účast při kontrolách ze strany OS, IBP, HZS a KHS)
 • zajišťuje poradenskou činnost v pracovně-právní oblasti pro vedoucí zaměstnance podniku