Odbor personální a ekonomiky práce

 

Vedoucí odboru Mgr. Šárka Matějíčková
Telefon 956 999 350
E-mail zc.rcysel@avokcijetam.akras

 

Podřízená oddělení:

Náplň činnosti:

  • zajišťuje plánování mzdových a osobních nákladů, počtu pracovních míst; výběr, nábor a rozmisťování zaměstnanců
  • zajišťuje pracovně právní náležitosti vzniku, změn a skončení pracovního poměru mimo lesní závody, kde zajišťuje metodické vedení,
  • zajišťuje mzdové náležitosti zaměstnanců Ř LČR, KŘ, LS, ST, SZ a ředitelů LZ, včetně stanovení paušálních náhrad cestovních výdajů; metodicky řídí mzdové účetní LZ
  • zabezpečuje agendu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojistných aktivit a událostí
  • organizuje a vede kolektivní vyjednávání za zaměstnavatele, stanovuje postupy plnění nároků zaměstnanců
  • organizuje systém pracovního hodnocení a rozvoje zaměstnanců,
  • organizuje systém vzdělávání a rozvoje zaměstnanců podniku; metodicky řídí organizaci systému vzdělávání zaměstnanců závodů,
  • zajišťuje poskytování půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb, z fondu bytové politiky a na nákup osobních automobilů.